Համաձայնություն անձնական տվյալների մշակմանը

Ես սույնով ազատորեն, իմ կամքով և իմ շահերից ելնելով, ինչպես նաև հաստատելով իմ իրավու-նակությունը, իմ համաձայնությունն եմ հայտնում անձնական տվյալների 27.07.2006

Թիվ 152.0 դաշնային օրենքի համաձայն ,,Բիննոֆարմ Գրուպ,, ՍՊԸ, ՕԳՌՆ 1197746673024, TIN 96754005: Հասցե (գտնվելու վայր) ՌԴ, 115114, ք․Մոսկվա, փող. Կոժևնիչեսկայա, տ.14, շենք.5, հարկ 3, սենյակ 17 ( այսուհետև - համակարգող) իմ անձնական տվյալների մշակմանը հետևյալ պայմաններին համապատասխան՝

1.Ներկայիս համաձայնության մեջ իմ անձնական տվյալների մշակումը նշանակում է՝ դրանց հա-վաքագրում, գրանցում, համակարգում, կուտակում, պահպանում, պարզաբանում (թար-մացում, փոփոխություն ), հանում, օգտագործում, ապանձնավորում, արգելափակում, ջնջում, ոչնչացում, փոխանցում (տրամադրում, մուտք) կարգով, նախատեսված ՌԴ օրենսդրությամբ:

2.Օգտատիրոջ անձնական տվյալների մշակման նպատակը ներառում է հետևյալը՝

- հաղորդակցություն Օգտատիրոջ հետ, ներառյալ Օգտատիրոջ կողմից բարձրացված խնդիրը լուծելու և Օգտատիրոջ պահանջված տեղեկատվության տրամադրումը,

- տեղեկացնել Օգտատիրոջ տվյալները մարքեթինգի և այլ հարակից կրթական և/կամ գիտական գործունեության հետ կապված միջոցառումների, այդ թվում ուղարկելով էլեկտրոնային հաղորդակցություններ, SMS/MMS հաղորդակցություններ, ձայնային հաղորդակցություններ, հաղորդակցություններ մեսենջերում, նաև ուղղակի կապով այլ կապի միջոցներով,

- Օգտատիրոջը տրամադրել համապարփակ և արդյունավետ խորհրդատվական աջակցու-թյուն՝ կայքի օգտագործման հետ կապված խնդիրների դեպքում։

3.Անձնական տվյալների ցանկ, որոնց մշակման համար տրվում է համաձայնություն

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Էլեկտրոնային հասցեն

Անձնական բջջային հեռախոսահամարներ

Աշխատավայր, բժշկական մասնագիտացում

Ինտերնետ կապի պրովայդերների IP հասցեները, որոնք Օգտատիրոջը հնարավորություն են տալիս մուտք գործել Օպերատորի վեբկայքեր

Տեղեկություններ ինտերնետում ցանցային հասցեներ և կայքեր այցելելու փաստի, ամսաթվի և ժամի մասին

Քուք-Ֆայլեր

Տեղեկություններ Օգտատիրոջ վեբ-բրաուզեր և օգտագործվող սարքի մասին

Ինտերնետին Օգտագործողի միացման կետի աշխարհագրական հասցեն

4.Ես ընդունում և հաստատում եմ, որ տալիս եմ Օպերատորին համաձայնություն իմ անձնական տվյալների փոխանցմանը Օպերատորի կողմից ներգրավված ցանկացած երրորդ անձանց՝ սույն Համաձայնության նպատակներին հասնելու համար և ովքեր ընդունել են Օպերատորից ստացված անձնական տվյալների գաղտնիություննապահովելու պարտավորությունը։

- ՊԱՕ ,, Մոբիլնիե տելեսիստեմի,,

-ՍՊԸ ,, ՍՌՄ Սոլյուշն,,

-ՍՊԸ ,,Պրոքսիմա Ռեսեռչ,,

5. Ես տեղյակ եմ և համաձայն եմ, որ՝

- Անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ համաձայնությունը ուժի մեջ է այնքան ժամանակ, քանի դեռ անձնական տվյալների մշակման նպատակները ձեռք չեն բերվել կամ մինչև ինձանից անձնական տվյալների ոչնչացման հարցում չստացվի,

- ես կարող եմ հետ կանչել համաձայնությունը՝ ուղարկելով դիմում Օպերատորի կոնտակտային տվյալներին նշումով՝ ,, Անձնական տվյալների մշակման համաձայնությոան հետկանչ,,։

Ես հասկանում եմ, որ համաձայնությունից հրաժարվելը կարող է հանգեցնել իմ անձնական տվյալների մշակման ամբողջական դադարեցմանը սույն համաձայնության նպատակների իրականացման գործում։

Սույն համաձայնությունը չեղյալ հայտարարելու դեպքում Օպերատորն իրավունք ունի շարունակել մշակել իմ կողմից նշվաժ անձնական տվյալները, առանց իմ համաձայնության, եթե կան հիմքեր, որոնք նշվաժ են Դաշնային օրենքի՝ հրաման 152-ՖԶ առ․ 27.07.2006, 6,10 և 11 հոդվաժներում։